Behandling för Pigment och Melasma

REVERSE PEEL

Pigmentförändringar uppstår när hudens pigmentbildande celler är i obalans och överproducerar pigment. Detta syns som mörkare ojämna färgförändringar. Orsaken är att melanocyterna överreagerar och i panik försöker intensivskydda genom att överproducera melanin. Denna pigmentering kan lagras allt eftersom huden utsätts för oskyddad UV-exponering vilket gör att pigmentförändringarna visas långt efter själva skadetillfället.

Solrelaterade pigmentförändringar 

Tidigt och/eller måttligt solskadad hud kännetecknas av fläckvisa pigmentförändringar. Sena och/eller svårare solskador är hud som kännetecknas av aktinisk keratos/elastos (fläckvis förgrovad, rynkig och oelastisk hud) som även benämns som s.k.åldersfläckar. En solskadad hud kan även kännas knottrig av de bindvävsskador som UV-ljuset orsakat. 
 
Melasma (Chloasma)
 
Fältvis diffus pigmentering med ljusbrun eller mörkare bruna område i ansiktet. Vanligen lokaliserade på kinder, tinningarna, överläpp och/eller panna. Fälten bleknar något vintertid och är reaktiva för pigmentering även vid minimal UV-exponering.
Melasma är djupa pigmentförändringar och styrs av huvudsakligen hormonella förändringar. Kan uppstå vid graviditet, eller hos kvinnor som nyttjar diverse hormonpreparat. Även vissa invärtesmedicinska sjukdomar och medicinska preparat kan ge melasma-liknande bruna fläckar. Oftast finns då andra symptom som skiljer dessa från melasma. 
 
BEHANDLINGEN
Reverse Peel appliceras på väl rengjord hud. Applicering sker i 3 steg och inleds med den mest djupverkande substansen för att fortsätta applicering till ytligare liggande hudlager. Hudens olika lager mättas succesivt. Efter var substansnivå och efter behandlingen neutraliseras lösningen. Behandlingen avslutas med specifikt serumkoncentrat (Reverse serum) barriärstärkande kräm och Cryoterapimask med IceMask Supercharger som lugnar.
Behandlingen utförs som kur efter behov. Vid mer omfattande och/eller djupt liggande pigmentering behövs upprepad behandling. Behandlingen kan även behöva upprepas som underhåll beroende på pigmenteringens karaktär. Hormonellt betingade pigmenteringar är betydligt mer svårbehandlade än pigmenteringar orsakade av solskador och/eller kronologiskt åldrande.
Behandlingen upprepas med ca 7-14 dagars intervall och mellan behandlingarna appliceras Reverse Peel Serum morgon och kväll. 
 
EFTERVÅRD
Efter behandlingen är huden i ett irritativt och aktivt tillstånd. Huden behöver extra vård och barriären måste upprätthållas. Eftervården är inkluderad för de första ”kritiska” dagarna och sker med specifik tillhörande dag- och nattvård som under behandlingsfasen ersätter ordinarie hudvård.
 
 
 

REVERSE PEEL är en innovativ behandling som i 3 steg behandlar allt från djup till ytligare liggande pigmentförändringar. Behandlingen kombinerar olika verkningsmekanismer för att på ett säkert och effektivt sätt ge maximal effekt på minimal tid.

Behandlingen består av 3 steg:

 – TCA (Triklorättiksyra 33%) + VÄTEPEROXID + KOJICSYRA Kemisk biorevitalisering som verkar ner till läderhudens övre skikt med egenskap att reducera djupt liggande oönskade pigmenteringar. TCA har dessutom effektivt uppljusnande egenskaper genom stimulerad ökad cellförnyande. I Reverse Peel kombineras TCA med väteperoxid som motverkar oönskade traditionella sidoeffekter av TCA (flagning) samtidigt som hudens helandeprocess främjas. Väteperoxid verkar dessutom naturligt antibakteriellt för säker och effektiv behandling.

 – MJÖLKSYRA (78%) + FYTINSYRA (3%) Kemisk peeling som verkar i överhudens djupaste lager och har de-pigmenterade egenskaper. Mjölksyra är en naturlig beståndsdel i hudens syramantel och har återfuktande egenskaper. Tillsammans med Fytinsyra blockeras överproduktion av pigment.

 –  ALFAHYDROXISYRA (20%Glykol-/20% Mandel-/10% Salicylsyra) + FYTINSYRA (0,1%) Kemisk peeling som verkar i överhudens ytligare lager med uppljusnande och de-pigmenterande egenskaper genom exfoliering. Verkar antiinflammatorisk och stimulerar för ökad fukt.

 Djup / medium / ytlig pigmentering

Säker effektiv peeling för alla hud typer. Moduleras efter behov, tolerans och hudkänslighet. Kan även kombineras med andra pigmentreducerande terapier.

 Indikation 

 – Hyperpigmenteringar efter solskador / kronologiskt åldrande 

 – Postinflammatoriska pigmenteringar

 – Melasma och andra hormonella betingade pigmenteringar.

 

 

Reverse Peel